Google+

Angličtina v letectve

  • Letenky

    Akciové letenky

    Akciové letenky platia spravidla len do vypredania i preto je lepšie si takéto ponuky zabezpečiť s väčším časovým predstihom ...

V roku 2007 len desatina čínskych pilotov spĺňala medinárodné požiadavky na znalosť anglického jazyka v leteckej doprave. Úrad pre civilné letectvo sa snažil smerovať pilotov k tomu aby zlepšovali svoje jazykové zručnosti. Avšak niektorí z nich nemajú práve najlepší prístup k vzdelávaniu z angličtiny.

Požiadavky na zvýšenie kvalifikácie v schopnosti komunikácie v anglickom jazyku prichádzajú z formálneho rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Zástupca ministra pre leteckú dopravu Li Jian dúfa, že piloti ktorých sa to týka nebudú váhať a spoliehať sa na ostatných a využijú všetky súčasné možnosti a vytvorené podmienky pre štúdium angličtiny, aby mohli bezpečny plniť svoje povinosti. Vyžaduje sa o nich vykonať kus práce na zlepšenie znalostí z angličtiny. V tomto čase (2007) iba 651 pilotov prešlo anglickými skúškami. Zostáva neuveriteľné množstvo 8000, ktorí ešte musia urobiť skúšky.

Čína zažíva veľký rozvoj v leteckej doprave v stúpajúcej ekonomike, ale úradníci otvorene priznali, že vzdelávanie a školenia ešte majú rezervy a celkom nestíhajú držať krok s rozmachom letectva. Veľa čínskych pilotov sú bývalí vojenský piloti ktorí anglický jazyk nevedia vôvec alebo veľmi málo. Aerolinky sa snažia školiť svojich pilotov aby spĺňali všetky normy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo vrátene znalostí angličtiny. Anglický jazyk bol v čase pre rokom 2008 keď sa očakávali olympíske hry v Pekingu témou číslo jeden.

Anglický jazyk pre letecký personál

Táto kniha je určená pokročilým záuejmcom o anglický jazyk, ktorí už majú gramatické a syntaktické znalosti a zvládli i základnú slovnú zásobu jazyka so zameraním na prácu v leteckej doprave. Má im pomôcť prehĺbiť a rozšíriť ich konverzačné znalosti a zručnosti, najmä v oblasti lexiky.

Pritom nejde o učebnicu anglického jazyka s postupnou gradáciou náročnosti preberaného materiálu. Každá téma tvorí viac-menej samostatný celok, ktorý možno – podľa potreby a záujmu čitateľa – preberať aj izolovane. Každá téma sa snaží priblížiť základnú terminológiu leteckého personálu v rozsahu, aký je v bežnom rozhovore pravdepodobný. Kniha teda nechce suplovať bežné učebnice anglického jazyka ale je určená pre danú cieľovú skupinu.

Jednotlivé témy poskytujú výberom svojich článkov i pohľad na súčasnú anglo-americkú realitu. V nijakom prípade však nejde o encyklopedické vyčerpanie celej problematiky – to by ani nebolo v danom rozsahu možné.

e-shop