Google+

Farebnosť dúhy

Vznik dúhy spôsobuje disperzia svetla, ktoré prechádza kvapkou. Predpokladom pre vznik dúhy je teda prítomnosť vodných kvapiek v atmosfére a slnka, ktorého svetlo prechádza cez kvapky. Vzhľadom k tomu, že voda má väčší index lomu ako vzduch, svetlo sa na ich rozhraní láme. Uhol lomu je rôzny pre rôzne vlnové dĺžky svetla a teda svetlo sa rozkladá na jednotlivé farebné zložky, ktoré sa odrážajú na vnútornej stene a kvapku opúšťajú pod rôznymi uhlami s najväčšou intenzitou svetla pri uhloch okolo 40°42°.

  • Letenky

    Akciové letenky

    Akciové letenky platia spravidla len do vypredania i preto je lepšie si takéto ponuky zabezpečiť s väčším časovým predstihom ...

e-shop