Google+

Na cesty so španielčinou

  • Letenky

    Akciové letenky

    Akciové letenky platia spravidla len do vypredania i preto je lepšie si takéto ponuky zabezpečiť s väčším časovým predstihom ...

Vo viac ako 20 krajinách je španielčina materinským jazykom. Preto, ak ste sa rozhodli naučiť sa španielsky jazyk, buďte si istý, že sa v tomto jazyku dohovoríte asi s pol miliardou ľudí na svete, a to už naozaj nie je málo. Je síce pravda, že najlepšie sa učí cudzí jazyk v prostredí, kde sa ním dorozumievajú, ale nie každý má takúto príležitosť. Jednou z možností je navštevovať jazykový kurz a ďalšou možnosťou je individuálne samostatné štúdium, ktoré má tiež svoje výhody. Autor učebnice Bohdan Ulašin sám začínal ako samouk španielčiny, takže presne vie, kde boli nedostatky v starších učebniciach. Samozrejme, že sa snažil do svojej učebnice zahrnúť všetko, čo v iných učebniciach chýbalo.

24 lekcií má v podstate rovnakú štruktúru, ktorá sa autorovi osvedčila v praxi, pri práci so študentami. Učebnica obsahuje živé a prirodzené dialógy v skutočnom jazyku aj s najčastejšími hovorenými výrazmi, štylisticky pestré modelové vety pre všetky dôležité komunikačné kontexty, zaujímavé údaje, slovník a „chuťovky“ z reálií Španielska a Hispánskej Ameriky, dopodrobna a na vhodných príkladoch vysvetlené gramatické javy, ktoré sa v slovenčine nevyskytujú a preto sa ( na prvý pohľad ) javia ako zložité, dôraz na “ podrazy “ slovenčiny aj v slovnej zásobe ( tzv. zradné slová ) a cvičenia zamerané nie na memorovanie tvarov, ale vychádzajúce z nevyhnutnosti pochopiť najprv význam vety. Zvukové nahrávky textov i slovníka, ktoré sú súčasťou knihy, sú nahovorené rodenými španielskymi hovorcami. Zvládnutím krásneho španielskeho jazyka pomocou učebnice Španielčina pre samoukov, určite naplníte želanie autora. Tento sprievodca pri výuke španielčiny, nie je určený len samoukom, ale aj pre študijné skupiny v jazykových kurzoch.

e-shop