Google+

Zmeny počasia vplyvom znečistenia

  • Letenky

    Akciové letenky

    Akciové letenky platia spravidla len do vypredania i preto je lepšie si takéto ponuky zabezpečiť s väčším časovým predstihom ...

Množstvo vypúšťaného oxidu siričitého závisí od kvality uhlia spáleného v elektrárňach a má veľký vplyv na zmeny počasia. Opatrenia vykonané na čistenie dymových plynov zachytávajú predovšetkým čiastočky znečisťujúce bezprostredné okolie, ale nie oxid siričitý v plynnej forme. Zníženie obsahu oxidu siričitého vo vypúšťaných plynoch je také drahé, že si ho nemôžu dovoliť ani priemyselne vyspelé krajiny. V Severnej Amerike nie je situácia o nič lepšia, lebo oxid siričitý z priemyselných oblastí USA zamoruje zväčša kanadské lesy a jazerá s veľmi citlivým živočíšstvom, ba veľká časť sa dostáva aj na Aljašku.

Situácia si vyžaduje rýchle riešenie, lebo inak môže byť Európa na prelome tisícročí bez lesov a rybníkov. Jedným z riešení je používanie kuriva s menším obsahom síry. Vo Švédsku sa v závodoch na výrobu energie nesmie používať uhlie obsahujúce viac ako 1 % síry. Druhým riešením je pridávanie vápenca do spaľovacích zariadení. V týchto zariadeniach je síra viazaná vápnikom. Sú však dosť drahé a zložité, preto sú dnes v činnosti len málokapacitné zariadenia tohto typu. Tretie najlepšie riešenie je prevod dymových plynov cez lúhové práčky. Vyžaduje to však veľké investície aj veľkú spotrebu vody. Niečo však treba robiť, lebo príroda nie je pripravená na neutralizáciu takého množstva jedovatých látok, aké uniká a v budúcnosti ešte bude unikať do ovzdušia v dôsledku priemyselnej výroby.

e-shop